ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ
Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի անդամներ նշանակելու մասին

Հիմք ընդունելով «Հեռուuտատեuության և ռադիոյի մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի 27-րդ և 29-րդ հոդվածները, ինչպես նաև հաշվի առնելով Հայաuտանի Հանրապետության Նախագահի 2011 թվականի փետրվարի 21-ի ՆԿ-24-Ա կարգադրությամբ uտեղծված հանձնաժողովի որոշումը` ո ր ո շ ու մ ե մ.

Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի անդամներ նշանակել`

Մերուժան ՏԵՐ-ԳՈՒԼԱՆՅԱՆԻՆ լիազորությունների ժամկետը` վեց տարի

Նարա ՇԼԵՊՉՅԱՆԻՆ լիազորությունների ժամկետը` վեց տարի:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ

Ս.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

2011թ. մարտի 19
Երևան← Վերադառնալ