ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 23-Ի ՆՀ-136-Ա ՀՐԱՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հաշվի առնելով Արդարադատության խորհրդի 2014 թվականի դեկտեմբերի 15-ի «Դատավորների թեկնածությունների ցուցակի լրացման մասին» թիվ ԱԽ-29-Ո-27 որոշումը, ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 95-րդ հոդվածի 1-ին կետով և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքի 114-րդ հոդվածը և 117-րդ հոդվածի 8-րդ մասը՝ ո ր ո շ ու մ ե մ.

1. Հաստատել Արդարադատության խորհրդի 2014 թվականի դեկտեմբերի 15-ի «Դատավորների թեկնածությունների ցուցակի լրացման մասին» թիվ ԱԽ-29-Ո-27 որոշմամբ ներկայացված դատավորների թեկնածությունների ցուցակը՝ քրեական մասնագիտացման բաժնի մասով և Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2011 թվականի հուլիսի 23-ի «Դատավորների թեկնածությունների ցուցակը հաստատելու մասին» ՆՀ-136-Ա հրամանագրով հաստատված դատավորների թեկնածությունների ցուցակի քրեական մասնագիտացման բաժնում կատարել լրացում՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սույն հրամանագրի 1-ին կետում նշված՝ Արդարադատության խորհրդի որոշմամբ ներկայացված դատավորների թեկնածությունների ցուցակը՝ քաղաքացիական մասնագիտացման բաժնի մասով նոր քննարկման համար վերադարձնել Արդարադատության խորհուրդ՝ նկատի ունենալով, որ Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքի 117-րդ հոդվածի 7-րդ մասով նախատեսված փաստաթղթերից, այդ թվում՝ Արդարադատության խորհրդի անդամների ներկայացրած հատուկ կարծիքներից հետևում է, որ առկա է դատավորների թեկնածուներին ներկայացվող պահանջներին հավակնորդների համապատասխանությունը վերստին որոշելու անհրաժեշտություն:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ

Ս.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

2015թ. հունվարի 12
Երևան
ՆՀ-1-Ա

Հավելված 1 (PDF, 59 Կբ)← Վերադառնալ