ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ
ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 16-Ի ՆՀ-73-Ա ՀՐԱՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածի 5-րդ մասը՝ ո ր ո շ ու մ ե մ.

Հայաuտանի Հանրապետության Նախագահի 2008 թվականի ապրիլի 16-ի «Մ. Հարությունյանին Հայաuտանի Հանրապետության Նախագահի խորհրդական նշանա-կելու մասին» ՆՀ-73-Ա հրամանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝

1) «16-րդ կետի 3-րդ ենթակետը» բառերից հետո լրացնել «և 16.2-րդ կետը» բառերով.

2) «Հայաuտանի Հանրապետության Նախագահի գլխավոր ռազմական տեսուչ» բառերը հանել.

3) «խորհրդական» բառից հետո լրացնել «՝ նրան վերապահելով Հայաuտանի Հանրապետության Նախագահի գլխավոր ռազմական տեսչի լիազորությունները» բառերով:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ

Ս.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

2016թ. փետրվարի 10
Երևան
ՆՀ- 163 -Ա← Վերադառնալ