ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ
Հանրային խորհուրդ ստեղծելու մասին

Կարևորելով Հայաստանի Հանրապետությունում հասարակական-քաղաքական երկխոսությունը խթանելու անհրաժեշտությունը և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 55-րդ հոդվածի 6-րդ կետով՝

ո ր ո շ ու մ ե մ.

1.Ստեղծել Հանրային խորհուրդ՝ խորհրդակցական մարմնի կարգավիճակով:

2.Հանրային խորհրդի կազմավորման աշխատանքները համակարգելու նպատակով ստեղծել հանձնախումբ՝ համաձայն հավելվածի:

3.Հանձնախմբին՝ եռամսյա ժամկետում՝
1)ձևավորել աշխատանքային խմբեր ընդդիմության և իշխանության մաս կազմող քաղաքական ուժերի և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ՝ ապահովելով բոլոր շահագրգիռ կողմերի մասնակցությունը Հանրային խորհրդի կազմավորման գործընթացին.

2)հաշվի առնելով առկա մոտեցումները՝ Հայաստանի Հանրապետության Նախագահին առաջարկություններ ներկայացնել Հանրային խորհրդի կազմի և կանոնադրության վերաբերյալ:

4.Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի խորհրդական Գառնիկ ԻՍԱՂՈՒԼՅԱՆԻՆ և Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի օգնական
Սևակ ԼԱԼԱՅԱՆԻՆ՝ ապահովել հանձնախմբի բնականոն գործունեությունը:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ

Ս.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

2008թ. հունիսի 12
Երևան← Վերադառնալ