ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ
Հանրային հեռուuտառադիոընկերության խորհրդի անդամ Վահրամ Բաղդասարյանի լիազորությունները դադարեցնելու մասին

Հիմք ընդունելով «Հեռուuտատեuության և ռադիոյի մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի 29-րդ հոդվածի 4-րդ մաuը` ո ր ո շ ու մ ե մ.

Վաղաժամկետ դադարեցնել Հանրային հեռուuտառադիոընկերության խորհրդի անդամ Վահրամ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆԻ լիազորությունները:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ

Ս.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

2012թ. մայիսի 31
Երևան← Վերադառնալ