30
12, 2022

Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ստորագրել է մի շարք օրենքներ

Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը դեկտեմբերի 30-ին ստորագրել է Արտաքին հետախուզական գործունեության և արտաքին հետախուզության ծառայության մասին, «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին» օրենքում փոփո-խություն և լրացում կատարելու մասին, «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին, «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին, «Զենքի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, «Զենքի շրջանառության կարգավորման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, «Պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման և սոցիալական երաշխիքների մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին, «Անվտանգության խորհրդի կազմավորման և գործունեության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին, «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքների փաթեթը, «Հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին» օրենքում փոփո-խություն և լրացում կատարելու մասին, «Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» օրենքում փոփոխություն կա-տարելու մասին, «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին, «Քրեակատարողական ծառայության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին, «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, «Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին, «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին, «Պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման և սո-ցիալական երաշխիքների մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, «Զենքի մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին, «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, օրենքների փաթեթը, «Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, «Գովազդի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների փաթեթը և ««Հատուկ քննչական ծառայության մասին» օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքը:

 


 

← Վերադառնալ