Հայաuտանի Հանրապետությանը, հաuարակությանը մատուցած ակնառու և բացառիկ ծառայությունները նշելու համար «ՀՀ պետական պարգևների և պատվավոր կոչումների մասին» ՀՀ օրենքով հիմնվում են պետական պարգևներ` Հայաuտանի Հանրապետության բարձրագույն կոչում, Հայաuտանի Հանրապետության շքանշաններ, մեդալներ և պատվավոր կոչումներ:

Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգևների և պատվավոր կոչումների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են ՀՀ Նախագահի հրամանագրով: