ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՄԱՐԻՆԵ ԼՅՈՒԴՎԻԳԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 16-րդ մասը, 16-րդ հոդվածի 3-րդ մասը և Հանրապետության նախա-գահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման բաժնի պետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի հարցազրույցն անցկացնող հանձնաժողովի 2021 թվականի նոյեմբերի 2-ի եզրակացությունը.
1. Մարինե Լյուդվիգի ՍԱՐԳՍՅԱՆԻՆ 2021 թվականի նոյեմբերի 5-ից նշանակել Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 01-7-Ղ3-1):
2. Աշխատավարձը սահմանել 321.440 Հայաստանի Հանրապետության դրամ՝ համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշ-տոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքի:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

2021թ. նոյեմբերի 5
Երևան
ՆԿ-70-Ա← К списку