ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ
Հայաստանի Հանրապետության նախագահի 2002 թվականի մարտի 16-ի ՆՀ-1063 հրամանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

Ղեկավարվելով Հայաuտանի Հանրապետության Uահմանադրության 116-րդ հոդվածով և հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածը՝

ո ր ո շ ու մ ե մ.

1.Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կառուցվածքում կատարել հետևյալ փոփոխությունը՝

Հայաuտանի Հանրապետության էներգետիկայի նախարարությունը վերանվանել Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն:

2.Հայաuտանի Հանրապետության Նախագահի 2002 թվականի մարտի 16-ի «Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության կառուցվածքը uահմանելու մաuին» ՆՀ-1063 հրամանագրի I բաժնի 8-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«8.Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն»:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ

Ս.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

2008թ. ապրիլի 18
Երևան← К списку