ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ
Արդարադատության խորհրդի իրավաբան-գիտնական անդամներ նշանակելու մասին

Ղեկավարվելով Հայաuտանի Հանրապետության Uահմանադրության 55-րդ հոդվածի 11.1-րդ կետով

ո ր ո շ ու մ ե մ.

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության խորհրդի իրավաբան-գիտնական անդամներ նշանակելª

1 իրավաբանական գիտությունների դոկտոր Տարիել ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻՆ.

2 իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Հովսեփ ՓԱՆՈՍՅԱՆԻՆ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ

Ս.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

2008թ. մայիսի 24
Երևան← Back to list