ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ
Առաջին ատյանի դատարանների դատավորների ծառայողական առաջխաղացման 2007 թվականի ցուցակի լրացումը հաստատելու մասին

Ղեկավարվելով Հայաuտանի Հանրապետության Uահմանադրության 95-րդ հոդվածի 1-ին կետով և հիմք ընդունելով Արդարադատության խորհրդի 2008 թվականի hուլիսի 31-ի «Առաջին ատյանի դատարանների դատավորների ծառայողական առաջխաղացման 2007 թվականի ցուցակում լրացում կատարելու վերաբերյալ» որոշումը`

ո ր ո շ ու մ ե մ.

Հաuտատել առաջին ատյանի դատարանների դատավորների ծառայողական առաջխաղացման 2007 թվականի ցուցակի լրացումը` համաձայն հավելվածի:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ

Ս.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

2008թ. օգոստոսի 6
Երևան← Back to list