08
11, 2016

Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ստորագրել է Ազգային ժողովի ընդունած մի շարք օրենքներ

Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ստորագրել է Ազգային ժողովի ընդունած «Արխիվային գործի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին, «Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Փախստականների և ապաստանի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին, ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին և «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքները: 

← Back to list