30
12, 2017

Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ստորագրել է Ազգային ժողովի ընդունած մի շարք օրենքներ

Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ստորագրել է Ազգային ժողովի ընդունած Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկ­ված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մա­սին, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին, Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում լրա­ցում կատարելու մասին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենս­գրքում լրացումներ կատարելու մասին, Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապե­տու­թյան օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին, Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին, «Սոցիալական աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրեն­քում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրա­ցում կատարելու մասին ՀՀ օրենքները: 

← Back to list