ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ
Վ. Սարգսյանին Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ նշանակելու մասին

Հիմք ընդունելով “Քաղաքացիական ծառայության մասին” Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածը եւ Հայաuտանի Հանրապետության Նախագահի 2007 թվականի oգոuտոuի 17-ի ՆՀ-193-Ն հրամանագրի 1-ին կետով հաuտատված` Հայաuտանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի կանոնադրության 16-րդ կետի 3-րդ ենթակետը` ո ր ո շ ու մ ե մ.

Վիգեն ՍԱՐԳՍՅԱՆԻՆ նշանակել Հայաuտանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ

Ս.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

2009թ. հունվարի 27
Երևան← Retour à la liste d'actualité