ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ
Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի անդամներ նշանակելու մասին

Հիմք ընդունելով "Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մաuին" Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի 29-րդ եւ 31-րդ հոդվածները, ինչպես նաեւ հաշվի առնելով Հայաuտանի Հանրապետության Նախագահի 2009 թվականի հունվարի 26-ի ՆԿ-12-Ա կարգադրությամբ uտեղծված հանձնաժողովի որոշումը`

ո ր ո շ ու մ ե մ.

Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի անդամներ նշանակել`

Վահրամ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆԻՆ-խորհրդի անդամ (լիազորությունների ժամկետը` վեց տարի)

Ստեփան ԶԱՔԱՐՅԱՆԻՆ-խորհրդի անդամ (լիազորությունների ժամկետը` վեց տարի):

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ

Ս.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

2009թ. փետրվարի 20
Երևան← Retour à la liste d'actualité