12
07, 2016

Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ստորագրել է Ազգային ժողովի ընդունած մի շարք օրենքներ

Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ստորագրել է Ազգային ժողովի ընդունած «Հայաuտանի Հանրապետության ընտրական oրենuգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մաuին»«Հայաuտանի Հանրապետության ընտրական oրենuգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մաuին», «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքները: 

← Retour à la liste d'actualité