Ընդունվել է 1995թ. հուլիսի 5-ի ՀՀ հանրաքվեով:

ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունները կատարվել են 2005թ. նոյեմբերի 27-ի  հանրաքվեով:

ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունները կատարվել են 2015թ. դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեով: