Հ Ա Ս Տ Ի Ք Ա Ց ՈՒ Ց Ա Կ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
Ա Շ Խ Ա Տ Ա Կ Ա Զ Մ Ի

Հաստիքիանվանումը

Հաստիքիքանակը

1
2
1.    Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավար
1
2.   Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ
2

3.    Հանրապետության նախագահի խորհրդական

5

4. Հանրապետության նախագահի օգնական

7

5.   Հանրապետության նախագահի ռեֆերենտ

4
6. Հանրապետության նախագահի
    աշխատա­կազմի ղեկավարի օգնական
2
 
Ընդամենը`                                                                   21
         
7. ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
Վարչության պետ
1
 ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Բաժնի պետ
1
Գլխավոր մասնագետ
1
Ավագ մասնագետ
1
Ավագ փորձագետ
1
 ՆԵՐՄԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ
Բաժնի պետ
1
Ավագ մասնագետ
1
 
 ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

Բաժնի պետ

1
Գլխավոր մասնագետ
1
Ընդամենը`                                                                      9      
         
8. ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
Վարչության պետ
1
 ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ
Բաժնի պետ
1

Գլխավոր մասնագետ

1

Ավագ մասնագետ

3
Ավագ փորձագետ
1
Փորձագետ
2
Վերլուծաբան
1

ՀԱՏՈՒԿ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

Բաժնի պետ
1

Գլխավոր մասնագետ

1
Ավագ մասնագետ
1

 ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ

Բաժնի պետ
1
Ավագ մասնագետ
1
Ընդամենը`                                                                     15                          
 

9․ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ԵՎ ԱՐԱՐՈՂԱԿԱՐԳԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Վարչության պետ
1
ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ԲԱԺԻՆ
Բաժնի պետ
1
Գլխավոր մասնագետ
2
Ավագ մասնագետ
4
Գլխավոր փորձագետ
1
ԱՐԱՐՈՂԱԿԱՐԳԻ ԲԱԺԻՆ
Բաժնի պետ
1
Գլխավոր մասնագետ
1
Ավագ մասնագետ
2
Փորձագետ
2
Ընդամենը`                                                                      15      
 
 

10.ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

 
Վարչության պետ
1
Գլխավոր մասնագետ      
4
Ավագ մասնագետ
2
Օպերատոր
1
Լուսանկարիչ
2
Մոնտաժորդ
1
Գլխավոր փորձագետ
1
Օպերատոր-մոնտաժորդ
1
Ընդամենը`                                                                     13
  1. ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐԳԵՎՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
Վարչության պետ
1
 ԿԱԴՐԵՐԻ ԲԱԺԻՆ
Բաժնի պետ
1
Բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչ
 
1
Ավագ մասնագետ
1
 ՊԱՐԳԵՎՆԵՐԻ ԵՎ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ
Բաժնի պետ
1
Գլխավոր մասնագետ
2
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ընդամենը`                                                                    7                 
12. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
Վարչության պետ
1
 ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Բաժնի պետ-գլխավոր հաշվապահ
1
Գլխավոր մասնագետ
2
Ավագ մասնագետ
1
 ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ
Բաժնի պետ
1
Գլխավոր մասնագետ
2
Ընդամենը՝                                                                      8
13. ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Քարտուղարության պետ
1
 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱԺԻՆ
Բաժնի պետ
1
Գլխավոր մասնագետ
1
Ավագ մասնագետ
1
ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԲԱԺԻՆ
Բաժնի պետ
1
Ավագ մասնագետ
1
 ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԴԻՄՈՒՄ-ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ
 
Բաժնի պետ
1
Գլխավոր մասնագետ
1
Ավագ մասնագետ 
1
Ընդամենը՝                                                                       9
14. ԱՌԱՋԻՆ ԲԱԺԻՆ
Բաժնի պետ
1
Գլխավոր մասնագետ
1
Ընդամենը`                                                                      2
15.ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Գործերի կառավարիչ                               

1
 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ
Բաժնի պետ                             
1
Ավագ մասնագետ           
1
Պահեստապետ
1
Փորձագետ
1

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ

Բաժնի պետ
1
Գլխավոր փորձագետ
2
 
 
 ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Հաստիքայի միավոր                                                        38
 
Ընդամենը՝                                                                     46
16. ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ԲԱԺԻՆ
Բաժնի պետ
1
Գլխավոր աուդիտոր
1
Ընդամենը`                                                                       2
 
 

Այլ հաստիքային միավորներ՝                                            8                                 

 
Ընդամենը`                                                                     155: