ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

(01) ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ

 

1.    ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

 
 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ

(ծածկագիր՝ 03-1.2-1)

1.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման բաժնի պետ

(ծածկագիր` 01-7.1-Ղ3-1)
 
2.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-7.1-Մ1-1)
3.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման բաժնի ավագ մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-7.1-Մ3-1)
6.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության ներման և քաղաքացիության բաժնի պետ

(ծածկագիր` 01-7.2-Ղ3-2)
 
8.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության ներման և քաղաքացիության բաժնի ավագ մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-7.2-Մ3-3)
8.1

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության մոնիթորինգի և վերլուծության բաժնի պետ

(ծածկագիր` 01-7.3-Ղ3-3)
 
8.2

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության մոնիթորինգի և վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-7.3-Մ1-2)
2.    ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնու­թյունների վարչության պետ

(ծածկագիր՝ 03-1.2-2)

 9.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնությունների վարչության ռազմավարական նախաձեռնությունների և վերլուծությունների բաժնի պետ

(ծածկագիր՝ 01-8.1-Ղ3-1)
 
11.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնությունների վարչության ռազմավարական նախաձեռնությունների և վերլուծությունների բաժնի ավագ մասնագետ

 
(ծածկագիր՝ 01-8.1-Մ3-1)
13.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնությունների վարչության ռազմավարական նախաձեռնությունների և վերլուծությունների բաժնի ավագ մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-8.1-Մ5-1)
14.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնությունների վարչության հատուկ ծրագրերի իրականացման բաժնի պետ

(ծածկագիր՝ 01-8.2-Ղ3-2)
 
15.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնությունների վարչության հատուկ ծրագրերի իրականացման բաժնի գլխավոր մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-8.2-Մ1-2)
16.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնությունների վարչության հատուկ ծրագրերի իրականացման բաժնի գլխավոր մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-8.2-Մ1-3)
17.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնությունների վարչության հատուկ ծրագրերի իրականացման բաժնի գլխավոր մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-8.2-Մ1-4)
18.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնությունների վարչության հատուկ ծրագրերի իրականացման բաժնի ավագ մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-8.2-Մ3-3)
19.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնությունների վարչության հատուկ ծրագրերի իրականացման բաժնի ավագ մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-8.2-Մ3-4)
21.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնությունների վարչության մշակութային և սոցիալական նախաձեռնությունների բաժնի պետ

(ծածկագիր՝ 01-8.3-Ղ3-3)
 
 21.4

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնությունների վարչու­թյան ռազմավարական նախաձեռնությունների և վերլուծությունների բաժնի ավագ մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-8.1-Մ3-5)
21.5

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնությունների վարչության մշակութային և սոցիալական նախաձեռնությունների բաժնի ավագ մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-8.3-Մ5-2)
3.    ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
22.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության գլխավոր մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-9-Մ1-1)
23.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության ավագ մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-9-Մ3-1)
24.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության ավագ մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-9-Մ3-2)
25.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության ավագ մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-9-Մ3-3)
26.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության ավագ մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-9-Մ3-4)
26.1

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության պետ

(ծածկագիր` 01-9-Ղ2-1)
 
 
 

4.   ԱՐԱՐՈՂԱԿԱՐԳԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արարողակարգի վարչության պետ

(ծածկագիր՝ 03-1.2-4)

29.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արարողակարգի վարչության ավագ մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-10-Մ3-1)
30.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արարողակարգի վարչության ավագ մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-10-Մ3-2)
31.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արարողակարգի վարչության ավագ մասնագետ

((ծածկագիր՝ 01-10-Մ3-3)
32.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արարողակարգի վարչության ավագ մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-10-Մ3-4)

5.   ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ

(ծածկագիր՝ 03-1.2-5)

33.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչության գլխավոր մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-11-Մ1-1)
 34.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչության գլխավոր մասնագետ

 
(ծածկագիր՝ 01-11-Մ1-2)
35.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչության գլխավոր մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-11-Մ1-3)
36.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչության ավագ մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-11-Մ3-1)
37.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչության ավագ մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-11-Մ5-1)
38.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչության ավագ մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-11-Մ5-2)
 

6.    ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐԳԵՎՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման և պետական պարգևների վարչության պետ

(ծածկագիր՝ 03-1.2-6)

39.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման և պետական պարգևների վարչության կադրերի բաժնի պետ

(ծածկագիր` 01-12.1-Ղ3-1)
 
40.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման և պետական պարգևների վարչության կադրերի բաժնի բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչ

(ծածկագիր՝ 01-12.1-Մ1-1)
41.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման և պետական պարգևների վարչության կադրերի բաժնի ավագ մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-12.1-Մ3-1)
42.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման և պետական պարգևների վարչության պարգևների և կոչումների բաժնի պետ

(ծածկագիր` 01-12.2-Ղ3-2)
 
43.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման և պետական պարգևների վարչության պարգևների և կոչումների բաժնի գլխավոր մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-12.2-Մ1-2)
44.1

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման և պետական պարգևների վարչության պարգևների և կոչումների բաժնի գլխավոր մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-12.2-Մ1-3)
7.ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության պետ

(ծածկագիր՝ 03-1.2-9)

45.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ-գլխավոր հաշվապահ

(ծածկագիր` 01-13.1-Ղ3-1)
 
46.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-13.1-Մ1-1)
47.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-13.1-Մ1-2)
48.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի ավագ գանձապահ

(ծածկագիր՝ 01-13.1-Մ3-1)
49.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության գնումների բաժնի պետ

 
(ծածկագիր` 01-13.2-Ղ3-2)
50.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության գնումների բաժնի գլխավոր մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-13.2-Մ1-3)
51.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության գնումների բաժնի գլխավոր մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-13.2-Մ1-4)
8. ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
 
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի
 քարտուղարու­թյան պետ

(ծածկագիր՝ 03-1.2-10)

52.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության ընդհանուր բաժնի պետ

(ծածկագիր` 01-14.1-Ղ3-1)
 
54.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության ընդհանուր բաժնի ավագ մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-14.1-Մ3-1)
56.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության արձանագրային բաժնի պետ

(ծածկագիր` 01-14.2-Ղ3-2)
 
58.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության արձանագրային բաժնի ավագ մասնագետ

 
(ծածկագիր՝ 01-14.2-Մ3-2)
58.1

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության քաղաքացիների դիմում-բողոքների բաժնի պետ

(ծածկագիր` 01-14.3-Ղ3-3)
 
58.2

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության քաղաքացիների դիմում-բողոքների բաժնի գլխավոր մասնագետ

(ծածկագիր` 01-14.3-Մ1-1)
 
58.3

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության քաղաքացիների դիմում-բողոքների բաժնի ավագ մասնագետ

(ծածկագիր` 01-14.3-Մ3-3)
 
 
9. ԱՌԱՋԻՆ ԲԱԺԻՆ
63.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի առաջին բաժնի պետ

(ծածկագիր՝ 01-15-Ղ3-1)
 
64.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի առաջին բաժնի գլխավոր մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-15-Մ1-1)
 
 
10ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի գործերի կառավարիչ

(ծածկագիր՝ 03-1.2-11)

59.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի գործերի կառավարչության տնտեսական բաժնի պետ

(ծածկագիր` 01-16.1-Ղ3-1)
 
60.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի գործերի կառավարչության տնտեսական բաժնի ավագ մասնագետ

(ծածկագիր` 01-16.1-Մ3-1)
 
11. ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ԲԱԺԻՆ
61.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժնի պետ

(ծածկագիր՝ 01-17-Ղ4-1)
 
62.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի գլխավոր աուդիտոր

(ծածկագիր՝ 01-17-Մ2-1)