ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

(01) ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ
 
 
1.ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
 

1.      

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ
(ծածկագիր` 01-7-Ղ1-1)
 

2.     

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման բաժնի պետ

(ծածկագիր` 01-7-Ղ3-1)
 

3.     

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-7-Մ1-1)

4.     

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման բաժնի ավագ մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-7-Մ3-1)

5.     

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության ներման և քաղաքացիության բաժնի պետ

(ծածկագիր` 01-7-Ղ3-2)
 

6.     

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության ներման և քաղաքացիության բաժնի ավագ մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-7-Մ3-3)

7.     

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության մոնիթորինգի և վերլուծության բաժնի պետ

(ծածկագիր` 01-7-Ղ3-3)
 

8.     

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության մոնիթորինգի և վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-7-Մ1-2)
2.ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

9.       

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնությունների վարչության պետ

(ծածկագիր՝ 01-8-Ղ1-1)
10.  

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնությունների վարչության ռազմավարական նախաձեռնությունների և վերլուծությունների բաժնի պետ

(ծածկագիր՝ 01-8-Ղ3-1)
 
11.  

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնությունների վարչության ռազմավարական նախաձեռնությունների և վերլուծությունների բաժնի գլխավոր մասնագետ

(ծածկագիր` 01-8-Մ1-5)
 
12.  

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնությունների վարչության ռազմավարական նախաձեռնությունների և վերլուծությունների բաժնի ավագ մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-8-Մ3-1)
13.  

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնությունների վարչության հատուկ ծրագրերի իրականացման բաժնի պետ

(ծածկագիր՝ 01-8-Ղ3-2)
 
14.  

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնությունների վարչության հատուկ ծրագրերի իրականացման բաժնի գլխավոր մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-8-Մ1-6)
15.  

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնությունների վարչության հատուկ ծրագրերի իրականացման բաժնի ավագ մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-8-Մ3-3)
16.  

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնությունների վարչության մշակութային և սոցիալական նախաձեռնությունների բաժնի պետ

(ծածկագիր՝ 01-8-Ղ3-3)
 
17.  

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնությունների վարչու­թյան ռազմավարական նախաձեռնությունների և վերլուծությունների բաժնի ավագ մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-8-Մ3-5)
18.  

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնությունների վարչության մշակութային և սոցիալական նախաձեռնությունների բաժնի ավագ մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-8-Մ5-2)
19.  

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնությունների վարչության ռազմավարական նախաձեռնությունների և վերլուծությունների բաժնի ավագ մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-8-Մ3-6)
 

3.ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

20.  
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչության գլխավոր մասնագետ
(ծածկագիր՝ 01-10-Մ1-1)
21.  
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչության գլխավոր մասնագետ
 
(ծածկագիր՝ 01-10-Մ1-2)
22.  
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչության գլխավոր մասնագետ
(ծածկագիր՝ 01-10-Մ1-3)
23.  
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչության գլխավոր մասնագետ
(ծածկագիր՝ 01-10-Մ1-4)
24.  
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչության ավագ մասնագետ
(ծածկագիր՝ 01-10-Մ3-1)
25.  
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչության ավագ մասնագետ
(ծածկագիր՝ 01-10-Մ5-1)
 

4.ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐԳԵՎՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

26.  

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման և պետական պարգևների վարչության պետ

(ծածկագիր՝ 01-11-Ղ1-1)
27.  

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման և պետական պարգևների վարչության կադրերի բաժնի պետ

(ծածկագիր` 01-11-Ղ3-1)
 
28.  

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման և պետական պարգևների վարչության կադրերի բաժնի բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչ

(ծածկագիր՝ 01-11-Մ1-1)
29.  

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման և պետական պարգևների վարչության կադրերի բաժնի ավագ մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-11-Մ3-1)
30.  

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման և պետական պարգևների վարչության պարգևների և կոչումների բաժնի պետ

(ծածկագիր` 01-11-Ղ3-2)
 
31.  

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման և պետական պարգևների վարչության պարգևների և կոչումների բաժնի գլխավոր մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-11-Մ1-2)
32.  

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման և պետական պարգևների վարչության պարգևների և կոչումների բաժնի գլխավոր մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-11-Մ1-4)

5.ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

33.  

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ-գլխավոր հաշվապահ

(ծածկագիր` 01-12-Ղ3-1)
 
34.  

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-12-Մ1-1)
35.  

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-12-Մ1-2)
36.  

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի ավագ մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-12-Մ3-1)
37.  

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության գնումների բաժնի պետ

 
(ծածկագիր` 01-12-Ղ3-2)
38.  

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության գնումների բաժնի գլխավոր մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-12-Մ1-3)
39.  

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության գնումների բաժնի գլխավոր մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-12-Մ1-4)
 
 
6. ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
40.  
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության պետ
(ծածկագիր` 01-13-Ղ2-1)
 
41.  
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության ընդհանուր բաժնի պետ
(ծածկագիր` 01-13-Ղ3-1)
 
42.  

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության ընդհանուր բաժնի ավագ մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-13-Մ3-1)
43.  

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության արձանագրային բաժնի պետ

(ծածկագիր` 01-13-Ղ3-2)
 
44.  

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության արձանագրային բաժնի ավագ մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-13-Մ3-2)
45.  

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության քաղաքացիների դիմում-բողոքների բաժնի պետ

(ծածկագիր` 01-13-Ղ3-3)
 
46.  

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության քաղաքացիների դիմում-բողոքների բաժնի գլխավոր մասնագետ

(ծածկագիր` 01-13-Մ1-1)
 
47.  

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության քաղաքացիների դիմում-բողոքների բաժնի ավագ մասնագետ

(ծածկագիր` 01-13-Մ3-3)
 
48.  

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության ընդհանուր բաժնի գլխավոր մասնագետ

(ծածկագիր` 01-13-Մ1-2)
 
 
7. ԱՌԱՋԻՆ ԲԱԺԻՆ
49.  
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի առաջին բաժնի պետ
(ծածկագիր՝ 01-14-Ղ3-1)
 
50.  
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի առաջին բաժնի գլխավոր մասնագետ
(ծածկագիր՝ 01-14-Մ2-1)
 
 
8ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
51.  
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի գործերի կառավարիչ
(ծածկագիր` 01-15-Ղ2-1)
 
52. 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի գործերի կառավարչության տնտեսական բաժնի պետ

(ծածկագիր` 01-15-Ղ3-1)
 
53. 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի գործերի կառավարչության տնտեսական բաժնի ավագ մասնագետ

(ծածկագիր` 01-15-Մ3-1)
 
9. ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ԲԱԺԻՆ
 
54.  
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժնի պետ
(ծածկագիր՝ 01-16-Ղ4-1)
 
55.  
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ներքին աուդիտոր
(ծածկագիր՝ 01-16-Մ2-1)
 
 
10. ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ԵՎ ԱՐԱՐՈՂԱԿԱՐԳԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

56.

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտա­քին կապերի և արարողակարգի վարչության պետ

(ծածկագիր՝ 01-9-Ղ1-1)
57. 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտա­քին կապերի և արարողակարգի վարչության   արտա­քին կապերի բաժնի պետ 

(ծածկագիր՝ 01-9-Ղ3-1)
58. 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտա­քին կապերի և արարողակարգի վարչության   արտա­քին կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-9-Մ1-1)
59. 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտա­քին կապերի և արարողակարգի վարչության   արտա­քին կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-9-Մ1-2)
60. 
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտա­քին կապերի և արարողակարգի վարչության արտաքին կապերի բաժնի ավագ մասնագետ 
(ծածկագիր՝ 01-9-Մ3-1)
61.  
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտա­քին կապերի և արարողակարգի վարչության արտաքին կապերի բաժնի ավագ մասնագետ 
(ծածկագիր՝ 01-9-Մ3-2)
62. 
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտա­քին կապերի և արարողակարգի վարչության արտաքին կապերի բաժնի ավագ մասնագետ 
(ծածկագիր՝ 01-9-Մ3-3)
63. 
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտա­քին կապերի և արարողակարգի վարչության արտաքին կապերի բաժնի ավագ մասնագետ 
(ծածկագիր՝ 01-9-Մ3-4)
64. 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտա­քին կապերի և արարողակարգի վարչության արարողակարգի բաժնի պետ 

(ծածկագիր՝ 01-9-Ղ3-2)
65. 
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտա­քին կապերի և արարողակարգի վարչության արարողակարգի բաժնի գլխավոր մասնագետ
(ծածկագիր՝ 01-9-Մ2-1)
66. 
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտա­քին կապերի և արարողակարգի վարչության արարողակարգի բաժնի ավագ մասնագետ 
(ծածկագիր՝ 01-9-Մ3-5)
67. 
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտա­քին կապերի և արարողակարգի վարչության արարողակարգի բաժնի ավագ մասնագետ 
(ծածկագիր՝ 01-9-Մ3-7)